Bomenkap langs hoogspanningstracé

De bomen werden gekapt vanwege veiligheidseisen.

De afgelopen weken werden langs de hoogspanningsmasten in de stad, vanwege veiligheidseisen, bomen gekapt.

Veiligheidsnormen aangescherpt

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft onlangs zijn veiligheidsnormen aangescherpt. De hoogspanningsmasten moeten goed bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaamheden en/of calamiteiten. Dat betekent dat er aan weerszijden van een hoogspanningsmast een veiligheidszone is aangewezen waar eisen gelden op het gebied van groen en andere belemmerende factoren. Concreet houdt dit in dat bomen gesnoeid of gekapt moesten worden. De gemeente heeft, in overleg met TenneT en Trefpunt Groen, besloten tot het kappen van de bomen langs het hoogspanningstracé.

Aanleg plantsoenen

Op diverse locaties komen in de directe omgeving bomen terug en daar waar bomen niet meer kunnen worden plantsoenen aangelegd. Bewoners worden betrokken bij de plannen.

Bron: Gemeente actueel