Vrijhandel en klimaat pijnpunten G20-overleg

Door het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump zijn de verhoudingen in de G20 flink opgeschud. Onder meer op het gebied van vrijhandel en klimaat staan de neuzen binnen deze groep van belangrijke economische landen niet meer dezelfde kant op.

Dit weekend komen de ministers van Financiën en centralebankiers uit de G20 in het Duitse Baden-Baden bijeen. In de gebruikelijke slotverklaring van het topoverleg worden waarschijnlijk een aantal belangrijke thema’s weggelaten, omdat daarover geen overeenstemming meer bestaat.

Bij de vorige bijeenkomst was er nog een zinnetje over vrijhandel opgenomen: ,,Wij zullen ons verzetten tegen alle vormen van protectionisme.” Maar in de kladversie van de verklaring voor de huidige top wordt daarover met geen woord meer gerept. De regering van Trump is juist heel erg protectionistisch bezig en wil de belasting op importen in de VS flink verhogen.

Ook de paragraaf over klimaatverandering is niet meer terug te vinden. De vorige keer stond daarin nog een oproep in om landen te bewegen zich aan het klimaatkoord van Parijs te houden.

De kladversie van de slotverklaring is vooraf opgesteld door diplomaten en ambtenaren die onder de ministers staan. Het kan zijn dat de tekst van het uiteindelijke statement tijdens het overleg zelf nog wordt gewijzigd.

De G20 werd opgericht tijdens de Azië-crisis in 1999, met als doel de belangrijkste industriële en opkomende landen samen om de tafel te krijgen. Pas sinds de financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende wereldwijde recessie nam zijn belang toe. Het is sindsdien het belangrijkste overlegorgaan voor de internationale economie.

Bron: Nieuws.nl